Minust

Minu nimi on Toomas Kordemets. Saatus varustas mind siia maailma tulles üsna juhuslikult ja puudulikult pakitud seljakotiga ja see on mind sundinud paljutki maailma ja enda toimimise kohta ise leiutama. Sundusest on saanud rõõm ja nüüd olen jõudnud eluetappi, kus tahan seda enda avastamise naudingut ka teiega jagada.
Mind mõjutanud ja inspireerinud õpetuste ja õpetajate nimekiri on pikk, seega mainin vaid minu jaoks olulisemad lähtepunktid:

  • Ühtki probleemi ei saa lahendada tasandil kus ta tekkis ja seetõttu on enesearengu baasiks teadlikkuse kasv. Liikumine suurema kontakti suunas iseendaga, meeletäius, ärksameelsus, sel on palju nimesid.
  • Inimene on tervik. Probleemid igapäevaelus, tervises, suhetes on seotud ja on tihti vaid sümptomiks. Transpersonaalse terapeudina pean oluliseks jõuda algpõhjuseni, vaid nii saab toimuda sügav muutus.
  • Muutus toimub inimese sees. Terapeut vaid aitab näha, mida võiks muuta.
    Iga kord, kui lubame endal kogeda avaramaid teadvusseisundeid, oleme avatud uutele taipamistele, süvenevale ühendusele iseendaga, vajadusel isetervenemise potentsiaalile.
  • Sellise võimaluse loovad minu läbiviidavad originaalsed Soul Salooni õpitoad, mida toetavad pehmelt, kuid võimsalt OSHO aktiivsed meditatsioonid.
    Veel sügavamale saan sind juhatada individuaalseanssidel läbi hüpnoosi, hääledialoogi, rännakute jpm tehnikate, mida kasutan lähtuvalt vajadusest.